LANCERING AF RAPPORT – “ET ØJEBLIKS MANGFOLDIGHED”

Periode: 1. - 1. Januar 1970
Spilletid:
Alder:
Pris: kr.

LANCERING AF RAPPORT – “ET ØJEBLIKS MANGFOLDIGHED”


Der har i de forgangne år været heftige diskussioner om mangfoldighed, ligestilling, identitetspolitik og repræsentation i scenekunsten. Det har især været voksenteatrets forestillinger, som har været debatteret, mens børne- og ungdomsteatret har indtaget en forsvindende lille rolle i debatten. Det er ikke fordi scenekunst for børn og unge er uskyldigt eller ufarligt. De historier, der formidles til fremtidige generationer gennem scenekunsten, som omhandler os selv, vores identitet og fremtidsforventninger påvirker, ligesom pensum i skolerne og alt andet kultur og kunst, børn og unges verdensforståelse. Når krænkelsesparate og identitetspolitiske grupper vil indskrænke det, der kan gøres og siges på landets scener, råber andre, at den kunstneriske ytringsfrihed er truet, og at kunsten i et demokrati aldrig må dikteres politisk. Når kvoter og positiv særbehandling nævnes, hævdes det, at den kunstneriske kvalitet er truet. Debatten ender ofte i unuancerede forståelser af både identitet, mangfoldighed og forfladigede analyser af de scenekunstneriske værker. Teater ZeBU udgiver, med støtte fra Statens kunstfond, en rapport om mangfoldighed i børne- og ungdomsteatret.Ligestilling & debat i scenekunsten

Rapporten Et øjebliks mangfoldighed – En undersøgelse af oplevelser, erfaringer og kunstneriske strategier i forhold til mangfoldighed i dansk børne- og ungdomsteater dykker ned i debatten for at kvalificere den.  Rapporten er lavet som en del af projektet PRISMA, der er initieret af og forankret ved Teater ZeBU. Rapporten kommer kort før Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning kommer med deres ligestillingsredegørelse, der både omfatter køn, alder og etnicitet. Redegørelsen er iværksat efter Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde i foråret 2019 stillede forslag om, at museer, spillesteder og teatre, der modtager kommunal støtte skal lave en handlingsplan med konkrete tiltag for at sikre ligestilling og mangfoldighed. Forslaget blev nedstemt. Ligestillingsredegørelsen forventes færdig i slutningen af året.

10 stemmer fra de danske børne- og ungdomsteatre

Rapportens undersøgelse er baseret på interviews foretaget i foråret og sommeren 2018 og bearbejdet i foråret 2019. 10 kunstneriske ledere på 10 børne- og ungdomsteatre deltager i undersøgelsen. Rapporten fokuserer på deres måder at tale om, forstå og arbejde med mangfoldighed på, samt deres ønsker og fremtidsvisioner på området. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af, hvordan der arbejdes med mangfoldighed på teatrene – bagved, foran og på scenerne. Rapporten beskriver, hvordan de kunstneriske strategier, som de deltagende kunstneriske ledere benytter sig af, på forskellig vis forholder sig til mangfoldighed. Der fokuseres på det, teatrene selv mener, de er gode til, de dilemmaer de står i, og det de kan blive bedre til. Herigennem bringer rapporten fokus på tendenser i tiden, måder, der tales om mangfoldighed på i offentligheden og kunstpolitiske tiltag i Danmark såvel som internationalt.

Et mangfoldigt uddannelsesperspektiv

Rapporten forholder sig yderligere til, at identitetspolitiske og værdimæssige kampe indenfor uddannelsesverdenen de sidste 30 år har resulteret i debatter mellem mono-, multi og interkulturelle uddannelsesperspektiver. Det fremhæves, at debatten om mangfoldighed og ligestilling i scenekunst for børn og unge kunne kvalificeres gennem øget kendskab til de tre uddannelsesperspektiver. I rapporten diskuteres, hvordan henholdsvis mono-, multi- og interkulturel scenekunst spiller ind på børn og unges identitets- og nationalforståelser, deres fremtidige muligheder for at være borgere i demokratiske samfund og de mulige løsninger de i fremtiden kan finde på de udfordringer, der i dag gør vores samtid overordentligt ustabil.

Rapporten holder fast i, at kunstnerisk frihed er absolut nødvendigt. Samtidig er en af rapportens hovedpointer, at en øget bevidsthed om teatret som en arena, hvor sociale, identitets- og værdimæssige ideer brydes og forhandles, netop kan fremme børn og unges forståelse af, at et frit folkestyre er baseret på, at modsatrettede ideer, ideologier og forståelser af verden debatteres og forhandles.


FAKTA OM RAPPORTEN

Udgiver Nanna Bøndergaard Butters og ZeBU / PRISMA.

Rapporten kan downloades på ZeBUs hjemmeside www.zebu.nu fra den 24. oktober 2019.

De deltagende teatre er: Opgang2, Pia Marcussen, Hils Din Mor, Jesper Frølund Hansen og René Benjamin Hansen, C:NTACT, Henrik Hartmann og Helena Aviaja Eley, Teatret Masken, Hannah Karina Mikkelsen, Theatret Thalias Tjenere, Stephen Vernier og Linda Fallentin, Glimt, Camilla Sarrazin, Teatret Asterions Hus, Tilde Knudsen, Teatret Pandora, Lone Vibe Pedersen, Det Olske Orkester, Øyvind Kirchhoff, Teatret Batida, Søren Valente Ovesen.

Rapportens data er produceret via metoder hentet fra Art Based Research og kvalitativ forskning. Data består af kvalitative interviews med de kunstneriske ledere, samt af digte og tableauer som de kunstneriske ledere har produceret under interviewene.

Forfatter og kontaktperson: Nanna Bøndergaard Butters


OM PRISMA

Dansk børneteater er kendt for sit opsøgende arbejde, sin høje turnéaktivitet og sin årelange politik om at spille dér, hvor børnene er, og er derfor den gren af dansk teater, der når ud til det bredeste og mest mangfoldige udsnit af befolkningen.

Vender man blikket mod de professionelle voksne, der producerer det internationalt roste danske børneteater, er paletten dog knap så farverig, og farveskalaen ret så ensidig. Det vil ZeBU gerne gøre noget ved, og vi har derfor taget initiativ til projektet PRISMA.

PRISMA er et projekt, der gennem research, initiativer og aktiviteter ønsker at bakke op om bestræbelserne på at gøre dansk børneteater mere etnisk mangfoldig.

Projektet tog sin begyndelse i foråret 2018.

I starten af oktober 2018 afholdt PRISMA det velbesøgte seminar ‘Ens for alle – alle for ens’, som man kan læse meget mere om her.

Kontakt Nanna Bøndergaard Butters, research- og projektmedarbejder på PRISMA, hvis du vil vide mere: nanna@zebu.nu / 22 75 94 37KØB BILLET

Ring til ZeBU’s billettelefon:

38 77 38 88

Køb billet online her:

KØB BILLET
Periode: 1. - 1. Januar 1970
Spilletid:
Alder:
Pris: kr.