Zenekunstneriske skoleworkshops

Har du brug for inspiration til, hvordan du kan integrere bevægelse og scenekunst i din undervisning?

Herunder kan du læse om de teaterpædagogiske tilbud ZiU: Zenekunst i undervisningen har til dig og din klasse. Alle workshops og undervisningsforløb tilrettelægges, så de imødekommer faglige og sociale mål for den enkelte klasse. Alle koncepter er udviklet med udgangspunkt i den professionelle teaterforestillings sceniske univers og i de relevante videns- og færdighedsmål (folkeskolen) til de enkelte øvelser. Herunder kan du se, hvilke workshops vi tilbyder. Workshoppen kan foregå enten på Teater ZeBU eller jeres skole. Kontakt os gerne, hvis vi skal udvikle en workshop sammen.

  • FØR- & EFTERWORKSHOPS – En fysisk og æstetisk tilgang til arbejdet med en forestillings sceniske virkemidler og tematikker.
  • STYRK TRIVSLEN I KLASSEN –  Vha. teatrets tilgange trænes og udfordres den enkelte elev og klassen som helhed, så trivslen styrkes i klassen.
  • TEATERFORESTILLING I SKOLEN – Få hjælp af ZiUs teaterunderviser til at få stablet den vildeste forestilling på benene.
  • TEATERVIDENSKAB – En performativ tilgang til de naturvidenskabelige fag.
  • TEATER SOM METODE I ANDRE FAG – Arbejd med et særligt behov eller fagområde i klassen via en æstetisk tilgang.
  • IRL – improvisation som metode til diskussion af svære tematikker og trivsel.

Kontakt: Sine Sværdborg for uddybende spørgsmål og priser.

FØR- & EFTERWORKSHOPS - Arbejde med en forestillings sceniske virkemidler og tematikker.

gynt 2

FØR-WORKSHOP
I før-workshoppen motiveres eleverne til den teateroplevelse, de efterfølgende skal have på ZeBU. Her eksperimenterer eleverne med den konkrete forestillings sceniske virkemidler og temaer via teaterøvelser, hvor bevægelse og mundtlighed er i fokus. Workshoppen er velegnet til klasser, med mange elever, som ikke er vant til at gå i teatret eller til klasser, hvor man ønsker at fordybe sig i en særlig del af forestillingen fx teksten, genren, skuespillet eller tematikkerne.

EFTER-WORKSHOP
Workshops efter forestillingen indeholder kreative og fysiske teaterøvelser, som sætter eleverne i stand til at reflektere over og diskutere forestillingens sceniske udtryk og indhold. Vi tilbyder redskaber og faglige teaterbegreber, der giver eleverne mulighed for at sætte ord og krop på deres scenekunstneriske oplevelse.

”Workshoppen har åbnet elevernes øjne for muligheden for at lege med stemmen og styrken i at bruge kroppen. En dreng, der normalt ikke er aktivt deltagende, sagde med lys i øjnene: “Det er jo jeg’et!”, da vi talte om de forskellige roller, man spiller.” Lærer fra Amager Fælled Skole

Målgruppe: 0.-10. klasse og ungdomsuddannelserne.

Fag: De fleste FØR- & EFTER-workshopforløb er relateret til klassernes danskundervisning, men vi designer også forløb i f.eks. historie og samfundsfag alt efter den givne forestillings form og indhold.

Download flyer om FØR- & EFTER-workshop her

STYRK TRIVSLEN I KLASSEN - vha. teatrets tilgange

IMG_0136

At spille teater handler bl.a. om at sige JA, og om at samarbejde – ellers er der ikke noget sammenspil på scenen.

ZiU: Zenekunst i undervisningen tilbyder teaterpædagogiske workshops, som træner og udfordrer både den enkelte elev og klassen som helhed, således at trivslen styrkes i klassen. Det kan både være i tilknytning til et tema i klassen eller som et separat forløb.

Kompetenceområder: Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab – Sundhed og trivsel:

0.-3. kl.: Eleven forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv. 4.-6. kl.: Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen.
7.-9. kl.: Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.

Læringsmål: Ved at arbejde med de forskellige øvelser i workshoppen erfarer eleverne kropsligt både hver især og i fællesskab, hvad det vil sige at indgå og have ansvar for at styrke trivslen i et klassefællesskab.

TEATERFORESTILLING I SKOLEN

IMG_0087

Med denne workshop kan I få hjælp til at lave den vildeste skoleforestilling helt fra idé til udvikling og iscenesættelse.

Hvordan arbejder vi med karakterarbejde? Hvordan øver vi os i at tale højt og tydeligt? Hvordan kan vi improvisere sammen? Hvordan får alle noget at skulle have sagt? … Kort sagt: Hvordan laver vi den fedeste teaterforestilling?

Med hjælp fra ZiUs professionelle teaterundervisere bliver skoleforestillingen helt sikkert et hit.

Kompetenceområde: Drama – Dramaproduktion, Dansk – Fremstilling
Fag: Billedkunst, Dansk, Drama
Læringsmål: Gennem denne workshop lærer eleverne om alle de praktiske dele, der er i en teaterproduktion; helt fra idéudvikling og manuskriptskrivning til rolle- og karakterarbejde, forestillingsuniverset og formsproget samt selve iscenesættelsen.

Teatervidenskab - En performativ tilgang til de naturvidenskabelige fag

25Web

Workshoppen tager udgangspunkt i ønsket om at tilføre undervisningen i de naturvidenskabelige fag en æstetisk og fiktiv dimension, som ansporer til nysgerrighed både hos elever, som trives i fagene, og i høj grad for de elever, som ikke oplever at være fortrolige med fagene.

Ved at inddrage fiktion, fx i biologiundervisningen, får øvelserne og forsøgene, som eleverne skal udføre, vigtighed og relevans, fordi de indgår i en overordnet fiktion, som omhandler fundet af en ny og sjælden planet.

Arbejdsmetode
Vi arbejder i en fælles fiktion: Vi er forskere på en nyopdaget planet – vi undersøger og arbejder med at anvende viden om forskellige planter, forskellige livsbetingelser og naturfænomener, geografiske og fysisk/kemiske betingelser samt kategorisering af dyr, der findes på planeten.

Eleverne lærer at beskrive disse emner, da de skal fortælle resten af klassen om deres fund og undersøgelser.

Workshoppen giver eleverne en ny indgang til fagene natur/teknik, biologi, geografi, fysik og kemi. Deres fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer bliver styrket og forståelsen for samspillet mellem dem og omverdenen bliver udvidet og på en helt ny måde gjort begribelig.

Målgrupper

Mellemtrin – natur/teknik.
Udskoling – biologi, geografi, fysik og kemi.

TEATER SOM METODE I ANDRE FAG

Teater-som-metode-i-andre-fag
Kan teater bruges som et fagligt værktøj i andre sammenhænge end dramaundervisning? Til et socialt arrangement? En konfliktløsning? En temadag? ZiU tilbyder workshops med teater som metode i andre fag.

Har I særlige behov eller et særligt fagområde, som I har lyst til at arbejde med på en anderledes og spændende måde, så ring til vores professionelle teaterpædagog og hør mere om muligheden for at sammensætte et teater- eller dramaforløb, der passer til lige netop din klasse og jeres behov.

Kompetenceområde: Dansk – Kommunikation
Fag: Billedkunst, Biologi, Dansk, Drama, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Håndværk og design, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier, Musik, Samfundsfag
Læringsmål: Gennem denne workshop erfarer eleverne kropsligt, hvordan man kan lære om et bestemt emne eller tilegne sig en specifik færdighed ved at bruge æstetiske og teaterorienterede tilgange til læring som et alternativ til de gængse læringsmetoder.

IRL- Improvisation i undervisningen som metode til debat om svære emner

IRL billede til hjemmeside

ZeBUs tidligere teaterpædagogiske forening ZeRUM har i tre år deltaget i et modelforsøg hos Børnekulturens Netværk, hvor formålet har været at udvikle IRL-metoden. En teatermetode, hvor man spiller forestillinger uden manuskript.

Projektet er et forsøg på at skifte fra hierarkisk, en-vejs kommunikerende dramatik til et inkluderende, interaktivt dramatisk univers, hvor brugere kan bidrage eller deltage på mange niveauer. En ny arbejdsform for dramatik, der forsøger at leve op til idealerne om det legende menneske og den demokratiske borger. IRL- forløb er til den modige klasse eller dramaholdet, som ønsker inspiration til en anderledes måde at skabe debat eller forestillinger på. Konceptet kan bestilles med og uden en professionel skuespiller som går med på scenen.

”Jeg har fået mere respekt for mig selv,” en ung efter deltagelse i et IRL-forløb

Målgruppe: 7.-10. Klasse og ungdomsuddannelserne.

Fag: Dansk, Samfundsfag, Historie, drama mfl.

Læs mere om IRL-workshop her