Undervisningsmateriale

ZeBU tilbyder gratis undervisningsmaterialer til alle egne forestillinger og co-produktioner. Du finder undervisningsmaterialerne klar til download på  den enkelte forestillings side. Undervisningsmaterialet ville være tilgængeligt for download mindst fjorten dage før forestillingens spilleperiode starter.

ZeBUs undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i den enkelte forestillings sceniske univers, formidlet i det sprog, man bruger i skolen. Materialet er formidlet i en PDF-udgivelse, der i grove træk består af tre øvelser med tre små tilhørende filmklip fra forestillingsuniverset – enten på eller bag scenen, hvor skuespillerne bl.a. formidler de sceniske greb, der anvendes i forestillingen eller spiller en lille scene fra forestillingen. Vi bestræber os på at, det skal være nemt for lærerne at integrere forløbet i undervisningen og ikke mindst inspirerende for eleverne at arbejde med.

Alle øvelserne i det enkelte materiale tager udgangspunkt i skolereformens videns- og færdighedsmål og består af teaterøvelser, som åbner op for den kunstneriske oplevelse samt øvelser, hvor eleverne arbejder med forestillingernes temaer og formsprog. Det er kendetegnende for ZeBUs materialer, at de opererer med det læringsgrundsyn, at eleverne selv skal være fysisk aktive og dermed får stimuleret den kropslige hukommelse, når de arbejder med scenekunst.

Vi kan ofte også tilbyde undervisningsmateriale til gæstespil på ZeBU, men kan ikke sikre, at de lever op til samme kvalitetsstandarder.

Herunder kan du se eksempler på undervisningsmaterialer og undervisningsvideoer til ZeBUs forestillinger:

SAND FORVIRRING

BOTTOM ROCKS

DET’ KLASSE

MIN FAR OG VREDE MAND

MØRKERÆD

PRINCIP 1914

VOKSEN

ZILAN B. MIN HISTORIE