Blev vi klogere på mangfoldighed i scenekunst?

Den 9.10. 2018 afholdte PRISMA seminaret Ens for alle – alle for ens

Seminaret zoomede ind på kunstneriske valg, samfundsmæssig relevans, praksis, erfaringer og visioner i forbindelse med mangfoldighed i scenekunst for børn og unge.

Med udgangspunkt i fælles oplevelse af den Reumertvindende forestilling 4 Ever af opgang 2, oplæg af Lene Bull Christiansen fra Center for Køn, Magt og Mangfoldighed og Vox Pop med elever der fortalte om deres oplevelser af forestillingen, blev der talt om repræsentationsstrategier, brug af stereotyper, publikums forforståelser og et indlejret strukturelt racistisk blik på verden.

Det blev slået fast, at vi alle er racister og at det ikke er et spørgsmål om gode intentioner, men om, hvad vores handlinger gør. Det blev også fremhævet, at vi alle er forskellig forskellige, hvorfor mangfoldighed må ses som forskelligheder, der krydser hinanden i intersektioner.

Med dette som udgangspunkt hørte vi om det normkreative analyseværktøj Förväntat eller Överraskande, udviklet af Teatercentrum i Sverige og deres projekt Friktionskraft. Værktøjet ser nærmere på normer, inkludering og kunstneriske valg i scenekunst. Det er udviklet til brug af kunstneriske teams og arrangører og formidlere som en refleksiv åbning i forhold til valg i henholdsvis kunstnerisk proces og indkøb og formidling af forestillinger. ZeBUs kunstneriske ledere kastede sig ud i at afprøve værktøjet og det blev klart at kunstneriske valg altid har en række konsekvenser i forhold til mangfoldighed.

Til trods for disse konsekvenser, blev det fremhævet at det ikke må føre til kvælning af scenekunsten med rigide regler om at repræsentation kun kan ske én til én og at dokumentarisme og autencitet totalt fortrænger fiktionens leg med identitet. Men at det er komplekse spørgsmål, der kræver opmærksomhed, kunne der efter dagens indslag ikke herske tvivl om.

Afslutningsvist skabte deltagerne under livlige diskussioner fem tableauer over mangfoldighed i scenekunst for børn og unge. Her tegnede der sig et billede af en fælles bevidsthed om at branchen i dag er temmelig homogen når det kommer til udøvere, mere mangfoldig når det handler om genre, udtryk og teaterformer og særdeles mangfoldig når det handler om publikum. Flere lavede kreative løsninger i deres tableauer, hvor det mangfoldige publikum i en visionær fremtid havde bevæget sig ind på scenen.

Tak for en fin forestilling til Opgang 2 og for en dejlig dag til alle deltagere og oplægsholdere.