ZiU

ZiU: Zenekunst i Undervisningen er ZeBUs teaterpædagogiske afdeling. Gennem involverende teaterpædagogiske projekter bygger vi bro imellem grundskole, ungdomsuddannelserne og scenekunsten og arbejder for at skabe æstetisk læring hos elever og lærere gennem mødet og det videre arbejde med teater.

Kontakt:

Sine Sværdborg
Undervisningsansvarlig, ZiU

e. sine@zebu.nu
m. +45 22 23 70 23

Vores mål er:

– At give børn og unge kompetencer til at få mest mulig ud af den kunstneriske oplevelse, som et besøg i teatret er.

– At klæde lærerne på, så scenekunsten og det enkelte teater kan blive en aktiv medspiller i den daglige undervisning.

– At udfordre og udvikle det teaterpædagogiske område til gavn for teatrene og uddannelsesinstitutionerne. Se mere under Teater- og dramapædagogisk metodeudvikling.

Hvorfor scenekunst i undervisningen?

Scenekunst beskæftiger sig med eksistentielle spørgsmål både menneskeligt og samfundsmæssigt, formidlet i en kropslig og sensorisk form og ofte i en fiktiv ramme.

Når vi ser en forestilling, hvad enten det er performance, teater eller dans, er vi tilskuere til et ekstrakt af virkeligheden, som er pakket ind i et væld af tegn og betydninger, der påvirker den enkelte tilskuer individuelt. Scenekunsten er altså et medieret sprog som, via fiktion, iscenesættelse, spillestil, scenografi osv., tilslører og udfolder virkeligheden og giver publikum muligheden for at opfatte tilværelsen på ny – beskue den med nye briller.

Bring den scenekunstneriske oplevelse ind i klasseværelset
At vi alle har en individuel oplevelse af den scenekunstneriske begivenhed, og at det scenekunstneriske sprog kræver fortolkning, giver mulighed for at åbne op for dialog om vigtige emner, og her ligger der et kæmpe læringspotentiale. For netop det, at man som eksempelvis skoleklasse har en fælles teateroplevelse at tale og arbejde praktisk ud fra, kan skabe en æstetisk baseret læreproces, hvor den diskursive læring bliver suppleret af sansning og aktiv meddigtning.