IRL - treårigt modelforsøg for Børnekulturens Netværk

ZeRUM (det nuværende ZiU) har i tre år deltaget i et modelforsøg, hvor formålet har været at udvikle IRL-metoden. En teatermetode, hvor man spiller forestillinger uden manuskript.

Projektet er et forsøg på at skifte fra hierarkisk, en-vejs kommunikerende dramatik til et inkluderende, interaktivt dramatisk univers, hvor brugere kan bidrage eller deltage på mange niveauer og forskellige platforme. En ny arbejdsform for dramatik, der forsøger at leve op til idealerne om det legende menneske og den demokratiske borger.

Formålet er at udvikle erfaringer, teknikker og metoder til at producere dramatiske universer, der kan rumme brugerinddragelse og interaktion gennem forskellige kunstneriske udtryk (dramatisk, musisk, litterært og gennem visuel kunst). De formidles på forskellige platforme, der efter modelforsøgets afslutning kan anvendes af teatre og andre kulturproducenter.

ZeRUMs stifter Sine Sværdborg har skrevet masterafhandling om IRL-metoden. Læs afhandlingen her

Scenekunst i undervisningen

´Scenekunst i Undervisningen

ZeRUM (det nuværende ZiU) har i samarbejde med Midtsjællands Gymnasium og Skoletjenesten Sjælland udgivet en metodehåndbog. Håndbogen består af scenekunstneriske fortællinger fra fem professionelle børne- og ungdomsteatre. ZeBU:, Det Røde Rum v. Det kgl. teater, Aaben Dans, C:NTACT og teater 770.

I håndbogen er teatrenes tanker om teater omsat til teaterøvelser, som du kan bruge i undervisningen. Alle øvelser er suppleret med billeder af unge og børn, som arbejder med øvelserne.

Du kan downloade metodehåndbogen her 

Nabosprog og teater

ZeRUM (og ZiU) arbejder med sprog og teater. ZeRUM har fx samarbejdet med Øresundskomiteen, Undervisningsministeriet, Nordisk Kulturfond og Nord Plus i forbindelse med en række workshops som via teaterøvelser sætter det nordiske sprog på skoleskemaet på en kreativ og legende måde.

Læs mere i projektets metodebog, der kan downloades her: Jeg heter det jag hedder